Bhikari Joke

Bhikari: Sahab ek rupiya de do.

Sahab: Tumhe sharam nahi aati road par khade hokar bhikh mangte.

Bhikari: Abe tere ek rupiye ke liye office kholu kya?

No comments:

Post a Comment

Write your comment here!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...